کارخانجات تولیدی لامپ های فوق کم مصرف بهنور یزد

شماره تماس های شرکت :

32274686-9  035

32272813-14  035

آدرس شرکت :

یزد - شهرستان اردکان - شهرک صنعتی - بلوار کاج - کارخانجات تولیدی لامپ های فوق کم مصرف بهنور یزد

وب سایت شرکت :

www.behnour.com

www.behnour.ir

behnourcompany@yahoo.com