پروتکل های مختلف و کاربردهای آن:

1) DALI

یکی از رایج ترین پروتکل ها در سیستم های کنترل هوشمند روشنایی، پروتکل DALI است. در این پروتکل هر بالاست الکترونیکی دارای یک آدرس خاص است که می توان آن را به طور مستقل کنترل کرد. پروتکل DALI در موارد زیر توصیه می شود:

·        محیط های اداری که در آنها نور روز به میزان زیادی وجود دارد و می خواهیم در صورت وجود نور طبیعی خورشید، نور چراغ ها کاهش یاید. (صرفه جویی در مصرف انرژی)

·        منازل مسکونی برای اینکه بتوانیم سناریوهای مختلف روشنایی را برای کاربری های مختلف تعریف کنیم (صرف غذا، پذیرایی، خواب، ...)

·        فروشگاه ها برای اینکه بتوانیم با تغییر رنگ در ساعات/روزها/فصول مختلف جذابیت بصری بیشتری ایجاد کنیم

·        هر جا که بخواهیم تک تک چراغ ها را به صورت مستقل کنترل کنیم یا بخواهیم بااستفاده از نرم افزار کامپیوتر منابع روشنایی را کنترل کنیم

اطلاعات بیشتر در باره سیستم های کنترلی DALI

2) 1...10V

در سالنهای تولیدی بزرگ که گروه های زیادی چراغ همزمان با هم کار می کنند این روش برای تنظیم نور چراغ ها مقرون به صرفه و راحت است.


 

3) DMX

در مواردی که تلفیق نور و موسیقی مورد نظر باشد و نیز در مواردی که تعداد زیادی از وسایل همزمان با هم  بخواهند کنترل شوند از این پروتکل استفاده می کنیم.

 

سیستم های کنترل هوشمند روشنایی معابر

یکی از اخرین دستاوردهای صنعت روشنایی، سیستم های کنترل هوشمند روشنایی معابر می باشد. در این سیستم ها، روشنایی چراغ ها در ساعات کم تردد شب کاهش می یابد و به این ترتیب به میزان زیادی در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.

این سیستم حتی بر روی چراغ های موجود نیز قابل اجرا است، به این ترتیب که با نصب کنترل کننده های مخصوص می توان سیگنال کنترلی را از طریق کابل های قدرت نیز ارسال نمود.

کنترل روشنایی معابر

http://noorsaform.com/LightingParameters.html