خط مشی کیفیت

کارخانجات لامپ بهنور ، به عنوان تولید کننده انحصاری لامپ های LED در ایران با بهره گیری از خلاقیت نیروی انسانی و دستاوردهای تکنولو ژی با ایجاد فضای مناسب سازمانی و استفاده از کارکنان متخصص ،مجرب و خلاق با مشارکت کلیه کارکنان ،در راستای پیاده سازی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 با استعانت از خداوند متعال رئوس خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

 -1         افزایش کیفیت محصول

 -2         افزایش رضایت مشتریان

 -3         افزایش بهره وری

 -4         افزایش سود

 -5         ارتقای دانش فنی ،مهارت و تخصص کارکنان

 -6         عزم راسخ در بهبود مستمر از طریق بکار گیری هر چه بیشتر توانایی های بالقوه پرسنل و تجهیزات

 -7         افزایش فروش

 -8         ساخت اجزا و قطعات لامپ ها در ایران

بدیهی است در دوره های زمانی معین اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت به منظور رفع مشکلات و موانع احتمالی ارزیابی و مورد بازنگری واقع می شود.

از آنجا که تحقق اهداف فوق بدون مشارکت کارکنان امکان پذیر نمی باشد ، لذا  از تمامی پرسنل خواسته می شود که مسئولیت استقرار و ارتقای سیستم مدیریت کیفیت را به عهده گرفته و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت مراتب را اعلام نمایند.

مدیریت شرکت تعهد و پایبندی خود را به اجرای تک تک بندهای فوق اعلام و پیوسته در جهت استمرار این حرکت و بهبود مستمر آن تلاش خواهد نمود.