برنامه چشم انداز سال 1393

در شرکت بهنور یزد به شرح ذیل می باشد :

 • انعطاف پذیری

افزایش تنوع محصولات با تولید محصولات جدید در حوزه محصولات خانگی و صنعتی با توجه به در خواست مشتری و ذائقه سنجی بازار های هدف.

 • بهره وری
 • تامین به موقع مواد اولیه به میزان صد در صد ( عدم توقف تولید ).
 • ادمه تجهیز واحد R&D
 • تجهیز واحد های مختلف سازمان ( اعم از تجهیز دستگاههای مورد نیاز ، نیروی انسانی و ....)
 • سود آوری
 • افزایش سود به میزان 80 میلیارد ریال در سال.
 • تجهیز و راه اندازی خط دوم تولید POWER LED
 • تجهیز و راه اندازی خط اتوماتیک تست مهتابی
 • تولید
 • تولید 36 میلیون عدد POWER LED در سال ( تولید روزانه 120 هزار  عدد POWER LED ).
 • تولید 45 هزار عدد چراغ های صنعتی ( چراغ خیابانی و پروژکتور).
 • تولید 400 هزار عدد چراغ های ادری و خانگی
 • مشتریان

افزایش رضایتمندی مشتریان حداقل به میزان 95 درصد.

 • کیفیت

کاهش مرجوعی به کمتر از 1 درصد

 • فروش

افزایش فروش از سهم بازار به مبلغ 350 میلیارد ریال.

 

 • آموزش منابع انسانی

ارتقا دانش پرسنل مطابق برنامه به میزان 95 درصد ( برگزاری دوره های آموزشی گوناگون از سازمان های معتبر خارج از شرکت و همچنین آموزش های داخلی شرکت.

زیر ساخت و راهکارهای مورد نیاز در اجرای پروسه تولید و انبار

      بروز رسانی تجهیزات زیر ساخت در صورت نیاز

     تجهیز وسایل و ادوات جانبی مورد نیاز در خطوط تولید